Kuivakskeemise andur

Kuivakskeemise anduri ülesanne on auru- või veekatla põleti väljalülitamine, kui veetase langeb liiga madalale ja hoida nii ära võimalik katlaplahvatus. Aurukatla kuivakskeemise kaitse võidakse realiseerida kahe ennast valvava eraldi anduriga (GESTRA NRG) või kolme rõhuvaheanduri-saatjaga.

Spetsiaalselt selleks otstarbeks konstrueeritud kuivakskeemise elektroodide kasutamisega välditakse muuhulgas probleeme impulsskontuurides.

Klass SL 3

GESTRA kuivakskeemise elektroodid on PED-heakskiiduga iseennast valvavad mudelid, millel anduri ja võimendi vaheline andmeside on digitaalne. Peale digitaalsetele mudelite on endiselt kasutusel ka tavalised ohutusklassiga SIL 3 kuuluvad mudelid. Vedeliku juhtivus peab olema vähemalt 0,5 μS/cm. Andurite rõhu-/temperatuuriklass on max 183 bar(g) / 400 °C (PN 320).