Juhtivuse mõõtmine

määratakse piirväärtused, mida juhtivuse mõõtmisega jälgitakse. Kui vee kvaliteet erineb piirväärtusest, teavitab andur muudatusest süsteemi, millega näiteks ohjatakse lisavee juhtimist aurukatlasse.

Eesmärgiks on energia säästmine

Katlavee õige doseerimine on oluline nii katla sisemuse korrasoleku tagamiseks ja hooldustarbe minimeerimiseks kui ka selleks, et juhtivuse mõõtmise abil tagada vee optimeeritud väljavoolukogus. Lisavett kasutatakse siis võimalikult vähe.

Juhtivuse mõõtmist saab kasutada ka näiteks lekke tuvastamiseks sellises soojusvahetis, mida läbib kaks erineva juhtivusega ainet. Kui soojusvaheti lekke tõttu ained segunevad, annab juhtivusandur kohe süsteemile hoiatusteate.

GESTRA LRG(T) juhtivusandurite valikus on mudeleid nii käsitsi kui automaatse temperatuuri kompenseerimisega.

Juhtivuse kohta edastatakse andmed andurisse integreeritud aktiivse saatja (väljundsignaal 4–20 mA) või eraldi võimendi abil. Anduri ja võimendi vaheline andmeside on digitaalne. Mõõdetava vedeliku juhtivus peab olema vähemalt 0,5 μS/cm.

GESTRA tootevalikus on juhtivusanduri jaoks ka juhtseade LRS 1-7a, millega saab muuhulgas juhtida 3-suunaventiili, et eemaldada saastunud kondensaat.

Omadused

Soovid teada rohkem

Müügiesindajad aitavad teid meelsasti

Võta ühendust

Valmistaja koduleht:
www.gestra.de